Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

Montázs projekt

2018. július 13.
az fszk logója

Montázs projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése (EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001)

Fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatás:
Amennyiben értelmi-, hallási-, látási-, mozgási fogyatékossággal kapcsolatban keresi a választ kérdésére, mi segítünk! Ingyenes tanácsadás személyesen, telefonon, e-mailben!

Fogyatékkal élő személyeknek, családtagjaiknak, magánszemélyeknek nyújtott szolgáltatások:

 • megváltozott élethelyzettel kapcsolatos tanácsadás,
 • információnyújtás fogyatékkal élő emberek ellátásairól, azok igényléséről,
 • információnyújtás fogyatékkal élő embereket segítő szervezetek, szolgálatok, intézmények elérhetőségeiről, tevékenységeiről, szolgáltatásairól,
 • információk az akadálymentesen elérhető lehetőségekről,
 • klubfoglalkozások súlyosan/halmozottan sérült gyermekkel vagy felnőttel élő családok számára,
 • segédeszköz-kölcsönzés.

Szervezeteknek, intézményeknek, munkáltatóknak:

 • fogyatékossággal kapcsolatos teljes körű, komplex tanácsadás,
 • a fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakításában történő együttműködés, információnyújtás,
 • tanácsadás a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos speciális szolgáltatásokról,
 • tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdésekben,
 • fogyatékkal élő/megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos tanácsadás (járulékkedvezmények, foglalkoztatással kapcsolatos előnyök, foglalkozási rehabilitáció stb.)

A Montázs projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének javulása és hozzáférhetőségének bővülése.

A projekt, az ország egészére kínál lehetőséget a fogyatékos emberek által – szükségleteikre reagáló – igényelt szolgáltatások minőségének javítására, egyes hiányzó szolgáltatások kialakítására, valamint a kapcsolódó információk nyújtásának fejlesztésére.

A projekt keretében a célcsoport alatt, így a fogyatékos embert és/vagy a fogyatékos emberrel együtt élő családot, családtagot értjük. A projekt alapját, mint működő szociális hálózat, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok 2016. január 1-jével megvalósult országos szintű integrációja biztosítja, megalapozva, hogy a fogyatékos személyek számára nyújtandó információ és szolgáltatásfejlesztés egy már működő rendszerre épüljön.

A teljes projekt egyik fő célja, hogy a fogyatékos emberek számára a közszolgáltatások hozzáférésének javítása, önálló életvitelük növelése érdekében, folyamatosan aktualizált, releváns információkkal bíró információs hálózat jöjjön létre, amely által minden érintett érdeklődő hozzájuthat életvitelével kapcsolatosan információkhoz, adatokhoz.

Elsődleges cél egy olyan országos szolgáltatási hálózat kialakítása, amely hatékonyan segíti a fogyatékos emberek információkhoz, ellátásokhoz való hozzáférését. Napjainkban a modern kommunikációs eszközöknek köszönhetően a kívánt információk eltérő módokon, kisebb vagy nagyobb nehézségek árán, de elérhetőek. Ennek ellenére továbbra is fontos eleme az információs áramlásnak a személyes jelenlét, a személyek közötti interakció, így elengedhetetlen biztosítani a helyi szintű, személyesen igénybe vehető tanácsadást.

Erre alapozva a kiemelt projekt egyik fő tevékenysége az, hogy országosan 21 információs és koordináló központot hozzon létre, amelyek egységes tudásbázissal rendelkező, lehetőleg egységes, de a helyi igényekre alapozott szolgáltatási struktúrát biztosítanak a fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára a folyamatosan aktualizált információs bázisra épülve.

Mihez jutnak hozzá a tanácsadó hálózatot igénybe vevő személyek?

On-line vagy személyesen naprakész adatokat kap országosan az ellátórendszerekről, szolgáltatásokról, eseményekről, szakemberekről, segédeszközökről, az adatbázis használatáról.

Amennyiben személyesen vesznek részt a tanácsadáson, úgy illetékesség esetén átjárási lehetőségeket a család- és gyermekjóléti központ többi szolgáltatása irányába, egyéb esetben tájékoztatást arról, hogy az igénybevevő lakhelyén hol és milyen szolgáltatást vagy ellátást vehet igénybe bármely más szolgáltatást nyújtó intézménytől, szolgáltatótól.
Bekapcsolódhatnak a Központban/Szolgálatnál SHS személyek és családtagjaik részére létrehozott klubokba.

Személyesen megismerhetnek segédeszközöket (az eszközkölcsönzési rendszerben megtalálhatóak közül).

Információkat oszthatnak meg a tanácsadóval, amelyek a többi érintett számára is fontosak lehetnek.

Jelezhetik fejlesztési, terápiás igényeiket a tanácsadó felé és azzal közösen tervezhetik meg a soron következő lépést, például egy egyéni fejlesztés kapcsán.

Az országban található Információs- és koordinációs pontokról, az ott szolgáltatást nyújtó Fogyatékosságügyi tanácsadók elérhetőségeiről a lenti elérhetőségeimen kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők!

A nyíregyházi Információs- és Koordinációs Pont elérhetőségei:
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/a

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – péntekig: 8-16 óra között

Petrus József
Fogyatékosságügyi tanácsadó
Mobil: 20/267-7967
E-mail: petrus.jozsef@fszk.hu

Honlap: www.fszk.hu

További információkat az alábbi linkeken olvashatnak:

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2018/05/fogyatekossagugyi_tanacsadok_ugyfelfogadas.pdf

http://fszk.hu/montazs-projekt/

az fszk logója